het Koninklijk Instituut voor Podiumkunsten

vzw het KIP is het resultaat van de fusie tussen Toneelgroep Ceremonia (het gezelschap van de in 2010 overleden Eric De Volder) en het GEIT, een jong collectief uit Gent. Het KIP zag in de zomer van 2011 het licht.
De naam staat voor het Koninklijk Instituut voor Podiumkunsten (een subtiele verwijzing naar de vzw KIM (Kunst is Modder), dezelfde naam als De Volders vzw en repetitiezolder).
Het KIP is een collectief van acht spelers-makers: Gilles De Schryver, Ineke Nijssen, Oliver Roels, Yahya terryn, Robrecht Vanden Thoren, Hendrik Van Doorn, Boris Van Severen en Geert Vanoorlé. De artistieke leiding is in handen van Gilles De Schryver en Yahya terryn.
Sinds de fusie bracht het KIP al heel wat nieuwe voorstellingen uit, waaronder U DIKKE MA! - een voetbalopera, Klein Rusland, Chicks for money and nothing for free, Laisse Tomber, Qui a peur de Regina Louf? en Becky Shaw.
INTENTIEVERKLARING
Het KIP wil de wereld veranderen.
Het legt hiervoor al zijn naïviteit en energie in de weegschaal.  
 
Het KIP gelooft in de bewegende kracht van de live performance
en ziet het als zijn plicht dit geloof op evangelische wijze te verspreiden
daar het zielsveel van theater houdt. 
Zonder plat of populistisch te zijn, ziet het KIP het als zijn absolute verplichting een zo ruim en breed mogelijk publiek te bereiken.  

Via de eeuwenoude traditie van het vertellen van een verhaal
wil het KIP graag communiceren met de wereld waarin het leeft.
Door middel van performance, dans, theater en film
wil het KIP de mens de mens beter doen verstaan.
De mens staat voor het KIP centraal. 
Elk verhaal dat het KIP opwerpt is een betrachting
om een stapje dichter te komen bij de universele mens.
Het KIP wil in stukken en brokken die mens op de scène duiden
en zijn geschiedenis, zijn toekomst en zijn nu in vraag stellen.  

Het KIP wil alle facetten van de individuele zoektocht naar geluk verkennen – zowel het falen als het slagen, het vallen als het opstaan.

In deze zoektocht vergeet De Mens zich vaak te laten bewegen
door het goede en het schone.
Het KIP kijkt met verwonderde ogen naar de haat, het cynisme, de afgunst, waardoor De Mens zich zo vaak laat drijven.
Het KIP gelooft deze mechanismen te kunnen doen keren.   

Het KIP wil door middel van theater een dialoog aangaan
waarvan het hoopt dat het verandering of toch minstens reflectie
kan teweegbrengen bij zijn gesprekspartner.
Het KIP wil een maatschappelijk relevante, hedendaagse visie hanteren,
in het brandpunt van de wereld staan
en sociaal, politiek, economisch en ecologisch bewust zijn.   

In dit opzicht wil het KIP zijn werk maken
– in of buiten het kunstenlandschap –
niet zoals het het al gezien heeft,
niet zoals het denkt het ergens gezien te hebben,
niet zoals het zich het herinnert,
en niet zoals het zou moeten zijn.    

Het KIP hoopt voorstellingen te creëren die zich losrukken van labels
als beeldend of teksttheater, politiek of volkstheater, jeugd- of volwassenentheater, 
daar het iedereen verwelkomt.
Zonder enige nuance wil het KIP drempelverlagend werken
en het theater teruggeven aan zijn oorspronkelijke eigenaar: de kijker.   

Voor het KIP moét theater.
Het moet ontroeren.

Het moet zeer doen.

Het moet durven.
Het moet schuren.

Het moet communiceren.Met dank aan onze partners en subsidiënten.