HARTENWENSEN van HART BOVEN HARD

Tijdens HARTSLAG (25/10/2014) legden we allen samen de basis voor onze 10 hartenwensen: onze tien streefprincipes voor een andere samenleving. Vandaag kunnen we ze met gepaste trots aan iedereen voorstellen. Hieronder vindt je de korte versie terug. Op onze website kan je terecht voor de uitgebreide versie: www.hartbovenhard.be/10-hartenwensen/

Samen rijk
Een rijke samenleving herken je aan de kwaliteit van haar zorg, onderwijs, cultuur, mobiliteit, sport, ... Die rijkdom is van iedereen, verkoop ze niet uit aan private bedrijven! Wij bepleiten extra investerin­gen in elk sterk aanbod dat mensen rijker maakt aan kennis, verbeelding en artistieke gevoeligheid. Omdat levenskwaliteit niet in een spaarvarken past.

Eerlijke belastingen

Werkenden, gezinnen en kleine zelfstandigen betalen belastingen zoals het hoort. Waarom de groot­ste bedrijven en de grote fortuinen niet? Met die middelen kunnen we meer energievriendelijke scholen, rusthuizen en sociale woningen bouwen. We dringen aan op rechtvaardige belastingen, ook op de grootste vermogens.

Sterk jong en oud
Een samenleving met toekomst bouw je op van in de wieg, met toegankelijke kinderopvang, genoeg vrije speelruimte, bloeiend jeugdwerk, gelijke kansen op degelijk onderwijs. Creëer waardevolle jobs voor jongeren, één op vijf zit zonder werk! Als gemeenschap gunnen we iedereen dezelfde kansen aan de start, én een evenwichtige oude dag.

Stop armoede
België is een rijk land, maar één op zeven Belgen leeft in armoede, en de kinderarmoede is verdub­beld. Intussen groeit de kloof: de 1 procent rijkste Belgen bezitten evenveel als 60 procent van de bevolking. Trek alle inkomens en uitkeringen op tot boven de armoedegrens. Dat kost de staat 1,5 miljard per jaar, terwijl ze wel 6 miljard ophoest voor de notionele interestaftrek, een belastingvoordeel voor vennootschappen..

Werkbaar werk
Stress en burn-outs zijn dé ziekte van onze tijd. We snakken naar meer tijd voor onszelf, ons gezin, voor (mantel)zorg. Daarom blijft herverdelen van arbeid en inkomen de uitdaging. Met tijdskrediet of een kortere werkweek met loonbehoud kunnen we de werkdruk verminderen en meer mensen te­werkstellen. Het maakt tijd vrij om bewuste, actieve burgers te zijn.

Leefbare buurt

Steden groeien steeds verder aan. Dat vraagt een sociale en ecologische vernieuwing. Willen we de kracht van het lokale echt opwaarderen, dan moeten steden en gemeenten méér in plaats van minder geld krijgen. Om fors te investeren in hun wijken en hun basisvoorzieningen, van cultuurcentra tot jeugd- en rusthuizen. We geven onze buurt niet prijs.

Diversiteit is realiteit
Diversiteit kleurt onze samenleving. Die grote verscheidenheid is onze realiteit. Toch versterkt nog te veel beleid de ongelijke behandeling van mensen op basis van afkomst, religie en/of seksuele ge­aardheid. Samen moeten wij voor gelijkwaardigheid gaan. Van ‘wij’ tegen ‘zij’ naar ‘onze’ samenleving. Omdat de toekomst pas begint waar racisme, discriminatie en uitsluiting stoppen.

Eco is logisch

Het klimaat geeft alarmsignalen: we overschrijden de draagkracht van de planeet. We moeten onze economie terug in handen nemen en inzetten op kwaliteit en hernieuwbaarheid. Van onderuit groeien tal van initiatieven die tonen dat het anders kan. Maar ook structurele veranderingen blijven nodig, met een internationale planning en bindende afspraken. Omdat zuurstof fijner ademt dan fijn stof.

Wees wereldwijs
België is geen eiland. Wat elders gebeurt, gaat ons mee aan. We geloven in meer internationale soli­dariteit, in een gastvrij België met een eigen vredespolitiek om conflicten te voorkomen. Ook pleiten we voor een ontwikkelingssamenwerking die geleidelijk groeit tot een wereldwijde sociale zekerheid. In een wereld die een dorp geworden is, vegen we niet enkel voor eigen deur.

Doe de democratie
Democratie is meer dan bolletjes kleuren. Ook na de verkiezingen moet besturen gebeuren mét de bevolking. De kwaliteit van een democratie valt af te meten aan kracht van een kritisch en actief mid­denveld. Wie dat aan de kant schuift, is geen democraat. De toekomst zal sociaal, ecologisch, solidair en superdivers zijn, of niet zijn. Daar is geen alternatief voor. Dat is het alternatief!