Workshops

Van 22 september tot en met 24 november 2012 organiseert het KIP voor de tweede keer een reeks van acht sessies Dans- en theatertherapie, in samenwerking met diagnostisch centrum DiNaMO in Lochristi.

Deze workshop richt zich op kinderen tussen 7 en 10 jaar, die nood hebben aan ondersteuning op socio-emotioneel vlak. Zo kunnen kinderen met een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen of zwakkere sociale vaardigheden hier terecht. Tijdens deze sessies wordt ook hun functioneren in groep verder geobserveerd.
Via specifieke dans- en theatertechnieken wordt bij ieder kind aan vooraf opgestelde therapiedoelstellingen gewerkt.
Dit najaar worden de acht sessies gegeven door Ineke Nijssen en Charlotte Dhaenens.

Parallel met deze sessies wordt aan de ouders ouderbegeleiding geboden.
De ouderbegeleiding bestaat uit drie gesprekken.
De psychologen Ria Van Noyen en Isabel Gabriels nemen de ouderbegeleiding voor hun rekening.
Er wordt bewust gekozen om zowel met het kind als met de ouders aan de slag te gaan, om de transfer van aangeleerde, nieuwe vaardigheden naar de dagdagelijkse situatie te vergemakkelijken. Tezelfdertijd krijgen de ouders ook tips naar aanpak. Om de transfer zo optimaal mogelijk te maken, gebeuren de oudergesprekken dan ook in duo door de danstherapeut en de psycholoog. 

De workshop Dans- en theatertherapie wordt tweejaarlijks georganiseerd. In het voorjaar van 2013 zal er een workshop georganiseerd worden voor 7- tot 10-jarigen en een workshop voor jongeren tussen 11 en 15 jaar.

Geïnteresseerden kunnen zich richten tot [email protected]