Workshops

In het voorjaar van 2014 organiseert het KIP in samenwerking met DiNaMO uit Lochristi opnieuw acht sessies Dans- en Theatertherapie/Theaterateliers. De sessies worden opgesplitst in twee reeksen: er zijn sessies voor kinderen tussen 7 en 10 jaar, en sessies voor jongeren tussen 11 en 15 jaar oud.
Deze workshop richt zich op kinderen en jongeren die nood hebben aan ondersteuning op socio-emotioneel vlak. Zo kunnen kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen of zwakkere sociale vaardigheden hier terecht. Tijdens deze sessies wordt ook hun functioneren in groep verder geobserveerd.
Via specifieke theatertechnieken wordt bij ieder kind/jongere aan vooraf opgestelde therapiedoelstellingen gewerkt.
Dit najaar worden de twee reeksen van acht sessies gegeven door Oliver Roels en Timeau De Keyser.

Parallel met deze acht sessies wordt er begeleiding voorzien. Voor de eerste groep zal deze begeleiding hoofdzakelijk gericht zijn op de ouders. In het geval van de tweede groep wordt de jongere eveneens actief meegenomen in de gesprekken en de begeleiding. Deze gesprekken buiten de sessies zijn erop gericht de transfer van nieuwe vaardigheden naar het dagdagelijkse leven te optimaliseren. Tezelfdertijd kunnen de ouders tips krijgen naar aanpak thuis toe. Deze begeleiding bestaat uit drie gesprekken. De psychologen Ria Van Noyen en Isabel Gabriels nemen de (ouder)begeleiding voor hun rekening, aangevuld met een van de theaterdocenten.

Geïnteresseerden kunnen zich richten tot [email protected].